thumbnail

HKU versterkt onderzoek en onderwijs met nieuw Lectoraat

Door: Edwin van het Bolscher, 10 oktober 2023 Utrecht - Met kunstonderwijs en praktijkgericht onderzoek creëert HKU de beste voorbereiding van de student op een loopbaan als kunstenaar met impact op mens en samenleving. HKU heeft een stevige traditie in artistiek en praktijkgericht onderzoek en de Lectoraten zijn innig verbonden met het onderwijs en het werkveld. HKU bouwt hierop door met een nieuw Lectoraat, Creatieve Maakprocessen en Technologie, dat in januari met de komst van de nieuwe lector, Nick Degens, van start zal gaan.

Het nieuwe Lectoraat zal zich richten op een actueel en urgent thema, namelijk de mogelijkheden van creatieve technologie vanuit artisticiteit én vanuit de toepassing – om wegen aan te boren om tot meer betekenis en zingeving te komen voor de kunsten, mens en maatschappij. Nick Degens heeft in zijn huidige rol als lector User-Centered Design aan de Hanzehogeschool Groningen, de juiste kennis, ervaring en netwerk om van het nieuwe Lectoraat een succes te maken. Nick Degens: “Al jaren ben ik geïnteresseerd in de mogelijkheden van digitale (speelse) technologie, deels om te begrijpen hoe het gebruikt kan worden om het leven van een individu te verbeteren, maar vooral om te begrijpen hoe het een impact kan hebben op de maatschappij als geheel. Dit Lectoraat biedt een fantastische mogelijkheid om met studenten en praktijk verder te verkennen hoe interactieve technologie gebruikt kan worden om het leven van mensen beter te maken.”

Heleen Jumelet, voorzitter college van bestuur: “We zijn blij met de komst van Nick op dit uiterst actuele thema! Met dit lectoraat krijgt de urgentie en de creativiteit van en met nieuwe technologieën in de kunst en cultuur een boost. Deze past in de rijke traditie van HKU op het vlak van creatieve technologie. Nick is een inspirator en verbinder. Niet alleen studenten en collega’s binnen HKU, maar ook in de regio en collega’s elders worden uitgenodigd mee te bouwen aan verdere kennisontwikkeling en toepassing van creatieve technologie. Met een ethisch verantwoord en kritisch oog voor mogelijkheden en grenzen”.

Lectoraat Creatieve Maakprocessen en Technologie
Digitalisering van de samenleving heeft een grote impact heeft op werk en leven. Dat geldt zeker ook voor de kunsten, waar grenzen vervagen tussen fysieke, digitale en virtuele werelden, waardoor deze op andere manier tot interactie kunnen komen met elkaar.

In het lectoraat is aandacht voor de kansen die technologie biedt in (interdisciplinaire) maakprocessen én ruimte voor een kritische houding ten aanzien van de rol en de betekenis van technologie. Maar dat gebeurt niet zomaar: “Om tot blijvende impact te komen is het cruciaal om verder te kijken dan alleen praktijkgericht onderzoek; verbinding, samenwerking, eigenaarschap, strategie en visie zijn essentiële randvoorwaarden voor succes”, aldus Nick Degens.

Onderwerpen waar het lectoraat zich op zal richten zijn onderzoek en ontwikkeling van ‘labs’ als experimentele technologische ecosystemen voor makers en allerlei toepassingsgebieden. Daarnaast is de impact van technologische ontwikkelingen op maakprocessen op onderwijsdidactiek en het lerend vermogen van kunstenaars en creatief technologen een belangrijk thema. Ook wordt het HKU Artistic eXpanded Reality Lab (AXRLab) ontwikkeld, waarin state-of-the-art XR-technologieën worden gecombineerd en interdisciplinaire teams in fysiek-virtuele omgevingen gezamenlijk onderzoek kunnen doen.
1470 Views
Blijf op de hoogte! Ontvang insprirende artikelen, tutorials, tips, nieuws, vacatures en ontwikkelingen in je mailbox.
 Abonneren

Over de auteur

Edwin van het Bolscher

Edwin van het Bolscher is founder, developer en hoofdredacteur van 3dhype.

Populaire onderwerpen

Bruisend festival Exposure presenteert nieuwe lichting creatief talent van HKU

Corridor Crew: vergeten Disney's Magic Prisma met Paul Debevec

Wil je niet dat Meta AI traint met jouw gegevens? Kom in de benen!

Laat horen wat jij vindt van de verplichte AOV voor ZZP'ers

Blenderheads Episode 6, toekomst Blender

Vrienden van 3dhype:
  Populaire projecten